Libero Invest Group je deo međunarodnog investicionog fonda koji na Zlatiboru, za godinu 2023. planira useljenje 2 objekta na potezu ulice Andrije Jevremović, i to objekat A spratnosti SU+PR+5+PK koji se nalazi na parceli 7426 Zlatibor KO Čajetina, i objekat B spratnosti SU+PR+4+PK koji se nalazi na parcelama 4523/219 I 4523/220. Klikom na sliku dole ulazite u prostor svakog pojedinačnog projekta.

Objekat u ulici Andrije Jevremović

Objekat u ulici Vojvođanska